BEZPŁATNE PUNKTY DOSTĘPU DO INTERNETU

2011-07-01

W Pyskowicach uruchomione zostały bezpłatne punkty dostępu do Internetu. Na terenie miasta działają dwa infokioski zewnętrzne zlokalizowane na Rynku oraz przy Urzędzie Miejskim (ul. Strzelców Bytomskich 3) oraz infokiosk wewnętrzny, znajdujący się w Szpitalu Powiatowym (ul. Szpitalna 2). Z kolei hotspoty, czyli otwarte i dostępne publicznie punkty umożliwiające dostęp do Internetu najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie WiFi zlokalizowane są na Rynku oraz w okolicach skweru przy pl. Piłsudskiego. Dostęp do Internetu w tych punktach jest całkowicie bezpłatny, powszechny i bezpieczny.