Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BEZPŁATNE SEMINARIA I WARSZTATY

2009-03-13
Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" Spółka z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach i warsztatach dotyczących ochrony własności intelektualnej realizowanych w ramach projektu „Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa".

Projekt jest w 100 % finansowany w ramach działania 5.4 - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i świadczących usługi inżynierskie.

Z myślą o podniesieniu świadomości w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminariach i warsztatach. Poniżej przedstawiamy tematy szkoleń (do wyboru).

Szkolenia:
1. Kapitał intelektualny firmy, własność intelektualna i przemysłowa, zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie.
2. Narzędzia i procedury stosowane w celu ochrony własności intelektualnej w Polsce, Europie oraz w skali globalnej (międzynarodowa ochrona wynalazków, krajowe oraz europejskie instytucje systemu ochrony własności intelektualnej), ochrona własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne.
3. Wywiad gospodarczy, jak ustrzec się przed kradzieżą pomysłów.
4. Transfer technologii, rynkowy obrót technologiami, wycena własności niematerialnej w przedsiębiorstwie, umowy w zakresie obrotu własnością intelektualną.
5. Przygotowywanie umowy licencyjnej-analiza przypadków.
6. Wycena własności niematerialnej-analiza przypadków.
7. Umowy w zakresie obrotu własnością intelektualną.
Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów/prawników. Udział w seminarium lub warsztacie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia, a także koszty druku i przygotowania materiałów szkoleniowych. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca odbywania się szkoleń. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić maksymalnie dwóch przedstawicieli swojej instytucji. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą elektroniczną na adres 5.4@technopark.gliwice.pl (formularz zgłoszeniowy i życiorys zawodowy). Osoba zakwalifikowana na seminarium, warsztat lub listę rezerwową zostanie poproszona o przesłanie pocztą wypełnionych czytelnie załączników dostępnych na stronie internetowej projektu.
Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w Biurze Projektu w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na seminarium/warsztat lub wpisania na listę rezerwową, pod rygorem skreślenia z listy uczestników. Szczegółowe informacje można otrzymać w siedzibie Biura Projektu:

Biuro Projektu
„Własność intelektualna majątkiem przedsiębiorstwa"
ul. Konarskiego 18 C
44-100 Gliwice
Aleksandra Mateja
Tel: 032 335 85 10/ 032 335 85 08
Fax:032 335 85 10
e-mail:5.4@technopark.gliwice.pl

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu seminariów i warsztatów dostępne są na stronie internetowej projektu www.technopark.gliwice.pl/54 oraz pod numerem telefonicznym 032 335 85 10.


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę