BEZPŁATNE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

2009-01-05

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie realizuje projekt bezpłatnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest on do osób legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotu zawodowego (grupy przedmiotów zawodowych) mogących zakwalifikować się do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.

Program studiów podyplomowych obejmuje 3 semestry - łącznie 375 godz. dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk zawodowych. Zajęcia odbywać się będą w systemie niestacjonarnym, część z nich zostanie zrealizowana w systemie on-line. Grupy ćwiczeniowe będą liczyć średnio po 20 osób, a laboratoryjne po 10 osób. Studia zakończą się złożeniem egzaminu końcowego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

www.wsz.edu.pl/efs-3.3.2

Punkt rekrutacyjny: (034) 368 30 53

Biuro projektu:  ul. Rząsawska 40, pokój nr 20, tel. (034) 364 34 91, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.