BEZPŁATNE SZKOLENIE NA KIEROWCĘ KAT. C

2018-06-14

Leśna Kraina Górnego Śląska zaprasza do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego dla uczestników zorganizowane jest bezpłatne szkolenie na kierowcę zawodowego w zakresie przewozu rzeczy (Prawo jazdy kat. C, KWP, kurs ADR). Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie na stanowisku kierowcy.

Bezpłatne szkolenie na kierowcę kat. C

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

• wiek 30-64 lata (od dnia 30-tych urodzin);

• zamieszkałe na terenie jednej z gmin:

- powiat lubliniecki: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków,

- powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,

- powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś;

• osoby bezrobotne (w tym także zarejestrowane w PUP) lub nieaktywne zawodowo;

• osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne lub średnie).

 

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok 1529,50 zł netto / za 230h szkolenia). Natomiast za udział w stażu otrzymują stypendium stażowe: (ok 997,00 zł netto / miesięcznie).

 

Ponadto w ramach udziału w projekcie zapewnia się BEZPŁATNIE:

• Refundację kosztów dojazdu na szkolenia,

• Ubezpieczenie w ZUS oraz NNW,

• Wymagane badania lekarskie i psychologiczne do kursów,

• Wymagane badania medycyny pracy przed przystąpieniem do stażu,

• Wyżywienie podczas zajęć teoretycznych,

• Materiały szkoleniowe,

• Egzaminy zewnętrzne,

• Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://lesnakrainalgd.pl.