BIEG JESIENI

2012-09-20

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic, zarówno dużych jak i małych, do udziału w „BIEGU JESIENI", który odbędzie się 28 września br. o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00). Trasa Biegu rozpocznie się obok placu, przy zbiegu ulic: Dworcowej i Wieczorka i przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem. Długość trasy: od 400 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika). Do udziału w imprezie zapraszamy również zwolenników marszu z kijkami - „Nordic Walking". Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, a dla każdego uczestnika niespodzianka! Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub telefonicznie tel. 332 60 77 do 25.09.2012 r.

REGULAMIN

 

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

2. TERMIN I MIEJSCE
- 28.09.2012r. godz. 16.00, Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka.
Bieg drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

3. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 25.09.br.

4. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

5. KATEGORIE WIEKOWE
Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika odpowiadający poszczególnej kategorii.
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2004 i młodsze (8 lat i młodsze)
- KATEGORIA II - chłopcy - rocznik 2004 i młodsi (8 lat i młodsi)
- KATEGORIA III - dziewczęta - rocznik 2003 - 2002 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA IV - chłopcy - rocznik 2003 - 2002 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA V - dziewczęta - rocznik 2001 - 2000 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VI - chłopcy - rocznik 2001 - 2000 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VII - dziewczęta - rocznik 1999 - 1997 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII - chłopcy - rocznik 1999 - 1997 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX - kobiety - rocznik 1996 - 1987 (16 - 25 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsze)
- KATEGORIA X - mężczyźni - rocznik 1996 - 1987 (16 - 25 lat - ze szkół  ponadgimnazjalnych i starsi)
- KATEGORIA XI - kobiety - rocznik 1986 i starsze (26 lat i starsze)
- KATEGORIA XII - mężczyźni - rocznik 1986 i starsi (26 lat i starsi)
- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek
6. DYSTANS
- kategoria I - IV - 400 m
- kategorie V - XII, Nordic Walking - 3200 m

7. NAGRODY
W kategoriach I - XII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich  uczestników tej kategorii.
Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje numer startowy.
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora