BIEG JESIENI

2013-09-16

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic, zarówno dużych jak i małych, do udziału w  „BIEGU JESIENI", który odbędzie się 19 września br. o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00). Bieg po obwodzie placu „dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy: od 200 do 3200 m (ilość okrążeń dostosowana do wieku uczestnika). Ponadto zapraszamy do biegu rekreacyjnego osoby w wieku  „50+"  oraz zwolenników marszu z kijkami – „Nordic Walking". Dla wszystkich uczestników przewidziane są  nagrody! Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub telefonicznie tel. 332 60 77.

REGULAMIN
BIEGU JESIENI 2013 W PYSKOWICACH


1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.
2. TERMIN I MIEJSCE
- 19.09.2013r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu zielonego „dożynkowego" (okrążenia))
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00
3. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły
4. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie tel. 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, w terminie do 17.09.br.
5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.
6. KATEGORIE WIEKOWE
a) Rywalizacja
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2005 i młodsze (8 lat i młodsze)
- KATEGORIA II – chłopcy - rocznik 2005 i młodsi (8 lat i młodsi)
- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2004 - 2003 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2004 - 2003 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2002 – 2001 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2002 – 2001 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2000 - 1998 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2000 - 1998 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1997 - 1988 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1997 - 1988 (16 - 25 lat)
- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1987 - 1978 (26 – 35 lat )
- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1987 - 1978 (26 – 35 lat)
- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1977 - 1964 (36 – 49 lat )
- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1977 - 1964 (36 – 49 lat)
b) Rekreacja
- KATEGORIA „50+" kobiety i mężczyźni - rocznik 1963 i starsi
- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek
7. DYSTANS
- kategoria I - II – 200 m (1/4 okrążenia)
- kategoria III - IV – 400 m (1/2 okrążenia)
- kategoria V - VI – 2400 m (3 okrążenia)
- kategoria VII - XIV – 3200 m (4 okrążenia)
- kategoria „50+" - 1600 m (2 okrążenia)
- kategoria Nordic Walking – 800 m (1 okrążenie)
* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m
8. NAGRODY
W kategoriach I – XIV za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
W kategorii „50+" i Nordic Walking losowane będą po 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tych kategorii.
Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku życia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego*,
- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie**
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora