BIEG JESIENI 2010

2010-09-08

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic, zarówno dużych jak i małych, do udziału w BIEGU JESIENI 2010, który odbędzie się 24 września br. (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00). Długość trasy: od 400 do 3200m w zależności od wieku uczestnika. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub pod nr tel. 332 60 77. Dla zwycięzców biegu przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!

REGULAMIN BIEGU JESIENI 2010 W PYSKOWICACH
 

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE
- 24.09.2010r. godz. 16.00 Pyskowice, ul. Zaolszany, Rzeczna i Wrzosowa.
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 17.09.br.

 

4. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

5. KATEGORIE WIEKOWE
Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika odpowiadającym poszczególnej kategorii.
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2002 i młodsze (8 lat i młodsze)
- KATEGORIA II - chłopcy - rocznik 2002 i młodsi (8 lat i młodsi)
- KATEGORIA III - dziewczęta - rocznik 2001 - 2000 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA IV - chłopcy - rocznik 2001 - 2000 (9 - 10 lat)
- KATEGORIA V - dziewczęta - rocznik 1999 - 1998 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VI - chłopcy - rocznik 1999 - 1998 (11- 12 lat)
- KATEGORIA VII - dziewczęta - rocznik 1997 - 1995 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII - chłopcy - rocznik 1997 - 1995 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX - kobiety - rocznik 1994 - 1980 (16 - 30 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsze)
- KATEGORIA X - mężczyźni - rocznik 1994 - 1980 (16 - 30 lat -ze szkół ponadgimnazjalnych i starsi)
- KATEGORIA XI - kobiety - rocznik 1979 i starsze (31 lat i starsze)
- KATEGORIA XII - mężczyźni - rocznik 1979 i starsi (31 lat i starsi)

 

6. DYSTANS
- kategoria I - IV - 400 m
- kategorie V - XII - 3200 m

 

7. NAGRODY
We wszystkich kategoriach za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
Wszyscy zawodnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje numer startowy.
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora