BIEG JESIENI 2011

2011-09-09

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic do wzięcia udziału w „BIEGU JESIENI 2011", który odbędzie się 23 września br. (piątek) o godz. 16.00 (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00). Do udziału w imprezie zapraszamy również miłośników marszu z kijkami - Nordic Walking. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim, pok. 102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 21 września br. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Trasa Biegu rozpoczynać się będzie obok placu przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka. Przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem. Długość trasy: od 400 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika).

 
REGULAMIN BIEGU JESIENI 2011 W PYSKOWICACH
 

1. CEL WYŚCIGU
- promocja miasta Pyskowice,
- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,
- promowanie zdrowego trybu życia,
- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE
- 23.09.2011r. godz. 16.00, Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Dworcowej i Wieczorka.  Bieg drogami polnymi w kierunku Sroczej Góry i z powrotem
- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. UCZESTNICTWO
W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do 21.09.br.

 

4. ORGANIZATOR
- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

5. KATEGORIE WIEKOWE
Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy wraz z imieniem i nazwiskiem zawodnika odpowiadający poszczególnej kategorii.
- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2003 i młodsze (8 lat i młodsze), kl. I i II
- KATEGORIA II - chłopcy - rocznik 2003 i młodsi (8 lat i młodsi), kl. I i II
- KATEGORIA III - dziewczęta - rocznik 2002 - 2001 (9 - 10 lat), kl. III i IV
- KATEGORIA IV - chłopcy - rocznik 2002 - 2001 (9 - 10 lat), kl. III i IV
- KATEGORIA V - dziewczęta - rocznik 2000 - 1999 (11- 12 lat), kl. V i VI
- KATEGORIA VI - chłopcy - rocznik 2000 - 1999 (11- 12 lat), kl. V i VI
- KATEGORIA VII - dziewczęta - rocznik 1998 - 1996 (13 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA VIII - chłopcy - rocznik 1998 - 1996 (14 - 15 lat -gimnazjaliści)
- KATEGORIA IX - kobiety - rocznik 1995 - 1986 (16 - 25 lat - ze szkół  ponadgimnazjalnych i starsze)
- KATEGORIA X - mężczyźni - rocznik 1995 - 1986 (16 - 25 lat - ze szkół  ponadgimnazjalnych i starsi)
- KATEGORIA XI - kobiety - rocznik 1985 i starsze (26 lat i starsze)
- KATEGORIA XII - mężczyźni - rocznik 1985 i starsi (26 lat i starsi)
- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

6. DYSTANS
- kategoria I - IV - 400 m
- kategorie V - XII, Nordic Walking - 3200 m

 

7. NAGRODY
W kategoriach I - XII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe.
W kategorii Nordic Walking losowane będą 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich  uczestników tej kategorii. Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych  roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,
- osoby do lat 18 startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów
- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu
- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- każdy zawodnik po minięciu linii mety oddaje numer startowy.
- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora