BIEG WIOSNY 2016

2016-05-04

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w Biegu Wiosny 2016 organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Bieg odbędzie się w piątek 20 maja br. o godz. 16.00 (weryfikacja zawodników od godz. 15.00). Zawodnicy biec będą po obwodzie placu "dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy dostosowana będzie do wieku uczestnika (od 200 do 3200 m). Zawodnicy rywalizować będą w osiemnastu kategoriach wiekowych. Zapraszamy również zwolenników marszu Nordic Walking. Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki, a dla zwycięzców atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapisywać można się  do 18 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pok. 102 lub telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 77. 

Bieg Wiosny 2016

REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2016

 

1. CEL WYŚCIGU

- promocja miasta Pyskowice,

- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,

- promowanie zdrowego trybu życia,

- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE

- 20.05.2016 r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu zielonego „dożynkowego" (okrążenia))

- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. ORGANIZATOR

- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

4. UCZESTNICTWO

W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie tel. 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, w terminie do 18.05.br.

 

5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE

a) Rywalizacja

- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2009 i młodsze (7 lat i młodsze)

- KATEGORIA II – chłopcy - rocznik 2009 i młodsi (7 lat i młodsi)

- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2008 - 2007 (8 - 9 lat)

- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2008 - 2007 (8 - 9 lat)

- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2006 – 2005 (10- 11 lat)

- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2006 – 2005 (10- 11 lat)

- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2004 - 2003 (12-13 lat)

- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2004 – 2003 (12-13 lat)

- KATEGORIA IX – dziewczęta – rocznik 2002 - 2000 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA X – chłopcy – rocznik 2002 - 2000 (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1999 - 1991 (17 - 25 lat)

- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1999 - 1991 (17 - 25 lat)

- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1990 - 1981 (26 – 35 lat )

- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1990 - 1981 (26 – 35 lat)

- KATEGORIA XV – kobiety - rocznik 1980 - 1967 (36 – 49 lat )

- KATEGORIA XVI – mężczyźni - rocznik 1980 - 1967 (36 – 49 lat)

- KATEGORIA XVII – kobiety - rocznik 1966 i starsze (50 lat i starsze)

- KATEGORIA XVIII – mężczyźni - rocznik 1966 i starsi (50 lat i starsi)

b) Rekreacja

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

 

7. DYSTANS

- kategoria I - IV – 200 m (1/4 okrążenia)

- kategoria V - VI – 400 m (1/2 okrążenia)

- kategoria VII - 800 m (1 okrążenie)

- kategoria VIII - 1600 m (2 okrążenia)

- kategoria IX - 2400 m (3 okrążenia)

- kategoria X - XVIII – 3200 m (4 okrążenia)

- kategoria Nordic Walking – 800 m (1 okrążenie)

* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m

 

8. NAGRODY

W kategoriach I – XVIII za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe

W kategorii Nordic Walking losowane będą 4 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tej kategorii.

Każdy zawodnik otrzyma koszulkę i certyfikat uczestnictwa

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku życia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego*,

- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie**

- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu

- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności

- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora