Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIORÓŻNORODNOŚĆ LASÓW

2009-10-20

Polska kryje w sobie wiele bogactw, lasy należą do tych najcenniejszych. Nie każdy wie, jak wiele korzyści dają nam lasy i że ponad 80% lasów to własność społeczeństwa, czyli każdego z nas. Zarządcą „naszego majątku" są Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki narodowe, gminy oraz inne jednostki skarbu państwa.

Po co jest nam potrzebny las?
Las jako jeden z głównych ekosystemów ma ogromne znacznie przyrodnicze: stwarza warunki bytowania wielu gatunkom roślin i zwierząt, produkuje tlen, kształtuje klimat, reguluje obieg wody w przyrodzie, chroni glebę przed erozją a przede wszystkim zapobiega powodziom, lawinom i osuwiskom. W wielu regionach świata chroni obszar przed pustynnieniem.
Cywilizacja ludzka nadała lasom dodatkowe znaczenie - gospodarcze (produkcyjne) i społeczne - jako miejsce zdrowego, aktywnego wypoczynku oraz czynnika zmniejszającego skażenie środowiska.
Co produkuje las?
Las produkuje przede wszystkim drewno niezbędne: w budownictwie oraz do produkcji papieru, mebli, energii. Oprócz tego las dostarcza nam owoców runa leśnego np.: grzyby, które dziś zbieramy.
Jakie lasy występują w Polsce?
Jest to bardzo trudne pytanie. W różnych częściach kraju występują różne gatunki drzew i innych roślin, grzybów i zwierząt. Nie da się porównać lasów z nad morza z lasami z gór. Jedno, co powinno łączyć nasze lasy to bioróżnorodność.
Czym jest bioróżnorodność lasów?
Podczas pobytu w lesie powinniśmy spotykać drzewa, krzewy, rośliny zielne, dużą ilość gatunków grzybów i zwierząt. Gatunki roślin i zwierząt w lesie zależą od specyfiki danego regionu. Jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o różnorodności lasów to znajdujące się w nim martwe drewno (obumierające i martwe drzewa, drobne gałęzie, korzenie wywróconych drzew, pnie i pniaki po złamanych drzewach). Takie drewno jest wykorzystywane jako pożywienie przez wiele organizmów należących do różnych grup systematycznych, najczęściej do grzybów i owadów. Zwierzęta wykorzystują, także próchniejące drewno jako miejsce gniazdowania, schronienia, bądź zimowania. Można powiedzieć, że martwe drewno wcale nie jest martwe, ponieważ tętni na nim życie. Na różne sposoby korzysta z niego około 40% wszystkich gatunków występujących w lesie.
Czy człowiek ma wpływ na to jak wygląda las?
Tak, gospodarka człowieka to jeden z głównych czynników kształtujący obecnie: ilość lasów na świecie, ich kondycję zdrowotną oraz gatunki, które go tworzą. Człowiek może wpływać na lasy bezpośrednio (poprzez gospodarkę leśną) i pośrednio (poprzez emisję zanieczyszczeń i własne zachowanie podczas pobytu w lesie) zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Różnorodność lasów zależy od działań człowieka - w szczególności leśników.
Jaki wpływ na bioróżnorodność ma osoba zbierająca grzyby w lesie?
Osoby zbierające grzyby w lesie powinny pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach: po pierwsze nie zostawiać po sobie śmieci i nie hałasować, nie rozgarniać ściółki, nie niszczyć roślinności i grzybów - nawet tych trujących.
Jak zostało napisane we wstępie większość lasów Polsce to własność społeczeństwa. Są one dla nas ogólnie dostępne (między innymi możemy w nich zbierać grzyby).
Lasy to nasze wspólne dobro - szanujmy je!

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat bioróżnorodności? - zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pkegliwice.pl.
Artykuł został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę