BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SP 3

2017-10-17

Zakończyła się przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1. Zakres robót obejmował między innymi wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni asfaltowej jako podbudowy, wymianę sprzętu sportowego tj. bramek i koszy do koszykówki, naniesienie linii do gry w piłkę ręczną (mini piłkę nożną) i dla dwóch boisk do koszykówki, montaż elementów małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci. Od strony wschodniej boiska wykonano piłkochwyty o wysokości 4 m z bramą i furtką oraz nowy chodnik z kostki betonowej od istniejącej furtki w ogrodzeniu przy ul. Strzelców Bytomskich. Inwestycja kosztowała 220 tyś. zł.

Boisko wielkofunkcyjne przy SP 3