Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
 • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Budżet obywatelski

 

AKTUALNOŚCI


 

ZREALIZOWANE PROJEKTY W III EDYCJI PBO

 

W ramach zadania: „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5" wykonano montaż i dostawę m.in.: zestawu zabawowego, piramidy linowej "linarium", oraz betonowego stołu do gry w ping-ponga. Zostały postawione ławeczki oraz kosze na śmieci oraz wykonano ogrodzenie panelowe. Zadanie wykonała wykonała firma Muller Jelcz - Laskowice sp. z o. o. Aleja Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice.

Natomiast w „Pyskowickim Parku Nauki i Rozrywki przy Szkole Podstawowej nr 6" będzie można spędzić czas z całą rodziną. Zamontowane w „parku" urządzenia sprawiły, że jest to miejsce, w których można poszerzać swoją wiedzę, rozwinąć kreatywność i jednocześnie dobrze się przy tym bawić. Można tu m.in. pograć w gry podwórkowe, pobawić się w naukowca i zobaczyć na czym polega, wir wodny, zjawisko iluzji a także poznać różne dźwięki na panelu muzycznym. Aby bezproblemowo skorzystać z wszystkich gier i zabaw zostały zamontowane do nich tablice z instrukcjami.
Zadanie wykonywały 3 firmy:
Smart Plac Sp. z o. o., ul. Raciborska 86, 44-200 Rybnik
Park Edukacyjny Interakcje Sp. z o. o., ul. Straconki 58/2, 43-300 Bielsko – Biała.
Marek Karłaszewski prowadzący działalność pod nazwą Biuro Handlowe Marek Karłaszewski z siedzibą przy ul. Berberysów 3A, 40-750 Katowice.


PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI GŁOSOWANIA

 

Zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach trzeciego Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania. W części północnej miasta: „Pyskowicki Park Rozrywki i Nauki przy Szkole Podstawowej nr 6", w części południowej miasta: „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5".

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania.


Głosowanie w formie elektronicznej zostało zakończone.

 

 

ROZPOCZYNAMY GŁOSOWANIE W III EDYCJI PBO

 

Od 29 kwietnia do 10 maja br. potrwa głosowanie w ramach trzeciej edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej.
W formie papierowej głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach: pok. 107 (parter) oraz pok. 227 (I piętro), w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1 i w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 1 ul. Traugutta 53.

 

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Pyskowic, którzy ukończyli 13 lat lub ukończą 13 lat w 2019 roku.
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie, w jednej formie. Zachęcamy do głosowania na swoich faworytów. To właśnie głosy mieszkańców zadecydują o tym co zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku w naszym mieście.

 


Trwa trzecia edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Po etapach składania wniosków i ich weryfikacji przyszła pora na promocję zakwalifikowanych do głosowania zadań, a zaraz po niej, na najważniejszą część procedury, czyli na głosowanie. Dlatego też zapraszamy wszystkich pyskowiczan, do zapoznania się z zadaniami, które w tej edycji PBO zostały zakwalifikowane do głosowania. 


PROCEDURA PBO NA 2019 ROK I DOKUMENTY DO POBRANIA


 


PUNKTY KONSULTACYJNE


 

 • Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 227, tel. 32 332 60 66, e-mail: gazeta@pyskowice.pl,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 ul. Traugutta 53
  oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 107.

O PYSKOWICKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM


 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta, z przyjemnością informujemy, że w 2019 roku po raz trzeci zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

 

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta. Podobnie jak w latach ubiegłych na zadania w ramach PBO zostanie przeznaczone 150.000,00 zł. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej.

 

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii.

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
 • nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
 • wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
 • stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
 • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych.

 

Najważniejsze etapy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku:

 • 1 marca - 22 marca – nabór wniosków
 • 25 marca - 8 kwietnia - ocena wniosków
 • 9 kwietnia - publikacja wniosków przyjętych do głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 9 - 26 kwietnia - promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania
 • 29 kwietnia - 10 maja - głosowanie
 • 20 maja – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 21 maja - przekazanie zwycięskich zadań do realizacji wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym Gminy
 • czerwiec - grudzień - realizacja zadań przez wydziały UM lub jednostki organizacyjne Gminy

POPRZEDNIE EDYCJE PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę