Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Budżet obywatelski

PBO - moduł informacyjny

O PYSKOWICKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta, z przyjemnością informujemy, że w 2018 roku po raz drugi zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

 

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta. W ręce mieszkańców Pyskowic, tak jak w roku ubiegłym, oddajemy 150.000,00 zł. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej.


Biorąc pod uwagę sugestie i uwagi pyskowiczan przedstawione w ankiecie ewaluacyjnej, jak i w bezpośrednim kontakcie podczas licznych spotkań nt. PBO, wprowadziliśmy w obecnej procedurze kilka istotnych zmian. Oto kilka najważniejszych: udział w procedurze PBO (składanie wniosków, popieranie zadań na listach poparcia, głosowanie) od 16. roku życia; uczestnictwo w procedurze PBO mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Pyskowice; wnioskowane zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności; organizacje pozarządowe również muszą załączyć listę poparcia dla swojego wniosku; mniej danych osobowych na listach poparcia i podczas głosowania.

 

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii. Realizując Budżet Obywatelski na rok 2018 pragniemy dążyć do jak najlepszego angażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz do zbudowania w nich poczucia współwłasności procesu – przy zachowaniu ogólnej odpowiedzialności za proces ze strony urzędu.

 

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
 • nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
 • wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
 • stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
 • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych, a także wzmocnienie świadomych postaw prospołecznych.

 

Najważniejsze etapy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku:

 • 29 stycznia - 16 lutego 2018 r. – nabór wniosków
 • 19 lutego – 9 marca 2018 r. - weryfikacja formalna, prawna i finansowa wniosków
 • 12 marca 2018 r. - publikacja wniosków przyjętych do głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 12 - 30 marca 2018 r. - promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania
 • 3 – 13 kwietnia 2018 r. - głosowanie
 • 23 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 24 kwietnia 2018 r. - przekazanie zwycięskich zadań do realizacji wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym Gminy
 • 24 kwietnia – grudzień 2018 r. - realizacja zadań przez wydziały UM lub jednostki organizacyjne Gminy

 

AKTUALNOŚCI

 

 • PIERWSZE ZADANIE ZREALIZOWANE - TĘŻNIA SOLANKOWA

W parku na placu Józefa Piłsudskiego powstała tężnia solankowa wraz z małą architekturą. Jest to zadanie, które wybrane zostało do realizacji przez mieszkańców w ramach II Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 • PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PBO 2018

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą Pyskowicki Budżet Obywatelski na 2018 r.

 • PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI GŁOSOWANIA

Zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach drugiego Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania. W części północnej miasta: „Tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy placu Józefa Piłsudskiego", w części południowej miasta: „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie". Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania.


 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

 

 • PROMOCJA ZADAŃ - SPOTKANIE

27 marca w pyskowickim Ratuszu odbyło się spotkanie z wnioskodawcami oraz mieszkańcami dot. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wszystkie zadania zakwalifikowane do głosowania oraz przypomniane zostały najważniejsze zasady procedury związane z PBO 2018.

 

 • SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE PROCEDURY PBO 2018

31 stycznia w Domu Parafialnym przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz 5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dot. II edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas spotkań został podsumowany PBO 2017 oraz przedstawione zostały nowości w procedurze, zasady oraz najważniejsze etapy PBO 2018.


PROCEDURA PBO NA 2018 ROK I DOKUMENTY DO POBRANIA


 

PUNKTY KONSULTACYJNE

 • Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 227, tel. 32 332 60 66, e-mail: gazeta@pyskowice.pl,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę