Budżet obywatelski

V Pyskowicki Budżet Obywatelski


Kolejny raz zapraszamy mieszkańców Pyskowic do podjęcia decyzji na co przeznaczyć część budżetu naszego miasta. Przed nami V już edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

 • Kwota przeznaczona na realizację zadań w V Pyskowickim Budżecie Obywatelskim wynosi 200.000,00 zł brutto.
 • W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic.
 • Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic.
 • Głosowanie odbywać się będzie, wzorem lat ubiegłych, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos.
 • Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.
 • Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 100.00,00 zł brutto.
 • Wnioskowany projekt musi dotyczyć zadania, które:

                 - jest możliwe do realizacji w roku budżetowym 2022,

                 - wpisuje się w zakres zadań własnych gminy,

                 - będzie realizowane na terenach będących własnością gminy,

                 - spełnia warunek ogólnodostępności.


Najważniejsze etapy i terminy V Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • nabór projektów: 31 maja – 15 czerwca 2021 r.
 • weryfikacja i ocena projektów: 16 czerwca - 15 lipca 2021 r.
 • publikacja wyników oceny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 20 lipca 2021 r.
 • procedura związana z możliwością złożenia odwołania, w pzypadku odrzucenia projektu: 21-31 lipca 2021 r.
 • publikacja wyników procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 3 sierpnia 2021 r.
 • głosowanie mieszkańców: 23 sierpnia - 3 września 2021r.  
 • publikacja wyników głosowania  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 10 września 2021.
 • realizacja zwycięskich zadań: 2022 r.

PROCEDURA PBO - AKTY PRAWNE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXIX/288/2021 z dnia 25 marca 2021w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. stwierdzono nieważność par. 12 załącznika wyżej wymienionej uchwały.


KONSULTACJE

Zachęcamy do konsultowania wniosków, co ułatwi uniknięcie błędów.

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, tel. 32 332 60 66, e-mail: promocja@pyskowice.pl,


POPRZEDNIE EDYCJE PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO