Pyskowicki Budżet Obywatelski

PBO - grafika ogólna

PROCEDURA PBO - AKTY PRAWNE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXIX/288/2021 z dnia 25 marca 2021w sprawie Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. stwierdzono nieważność par. 12 załącznika wyżej wymienionej uchwały.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego można kierować na adres e-mail: promocja@pyskowice.pl.


EDYCJE PYSKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO