Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Budżet obywatelski

PBO - moduł informacyjny

O PYSKOWICKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta, z przyjemnością informujemy, że w 2018 roku po raz drugi zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

 

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest prosta. W ręce mieszkańców Pyskowic, tak jak w roku ubiegłym, oddajemy 150.000,00 zł. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej.


Biorąc pod uwagę sugestie i uwagi pyskowiczan przedstawione w ankiecie ewaluacyjnej, jak i w bezpośrednim kontakcie podczas licznych spotkań nt. PBO, wprowadziliśmy w obecnej procedurze kilka istotnych zmian. Oto kilka najważniejszych: udział w procedurze PBO (składanie wniosków, popieranie zadań na listach poparcia, głosowanie) od 16. roku życia; uczestnictwo w procedurze PBO mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Pyskowice; wnioskowane zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności; organizacje pozarządowe również muszą załączyć listę poparcia dla swojego wniosku; mniej danych osobowych na listach poparcia i podczas głosowania.

 

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii. Realizując Budżet Obywatelski na rok 2018 pragniemy dążyć do jak najlepszego angażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz do zbudowania w nich poczucia współwłasności procesu – przy zachowaniu ogólnej odpowiedzialności za proces ze strony urzędu.

 

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
 • nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
 • wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
 • stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
 • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych, a także wzmocnienie świadomych postaw prospołecznych.

 

Najważniejsze etapy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku:

 • 29 stycznia - 16 lutego 2018 r. – nabór wniosków
 • 19 lutego – 9 marca 2018 r. - weryfikacja formalna, prawna i finansowa wniosków
 • 12 marca 2018 r. - publikacja wniosków przyjętych do głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 12 - 30 marca 2018 r. - promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania
 • 3 – 13 kwietnia 2018 r. - głosowanie
 • 23 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników głosowania na stronie internetowej www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
 • 24 kwietnia 2018 r. - przekazanie zwycięskich zadań do realizacji wydziałom UM lub jednostkom organizacyjnym Gminy
 • 24 kwietnia – grudzień 2018 r. - realizacja zadań przez wydziały UM lub jednostki organizacyjne Gminy

 

AKTUALNOŚCI

 

 • DRUGIE ZADANIE ZREALIZOWANE - BOISKO PIŁKARSKIE W DZIERŻNIE

W ramach pyskowickiego budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie w południowej cześci miasta pn.:  „Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Piaskowej w Dzierżnie".

Wykonano następujące prace:
- wycinkę drzew,
- projekt i montaż przyłącza wody,
- montaż systemu nawadniającego,
- renowację murawy (przygotowanie terenu i założenie trawnika metoda natryskową)
- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z piłkochwytami.

Zakup i montaż nowych bramek piłkarskich pozostawiono do realizacji na rok przyszły.

 

 • PIERWSZE ZADANIE ZREALIZOWANE - TĘŻNIA SOLANKOWA

W parku na placu Józefa Piłsudskiego powstała tężnia solankowa wraz z małą architekturą. Jest to zadanie, które wybrane zostało do realizacji przez mieszkańców w ramach II Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 • PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PBO 2018

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą Pyskowicki Budżet Obywatelski na 2018 r.

 • PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI – WYNIKI GŁOSOWANIA

Zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach drugiego Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania. W części północnej miasta: „Tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy placu Józefa Piłsudskiego", w części południowej miasta: „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie". Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania.


 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

 

 • PROMOCJA ZADAŃ - SPOTKANIE

27 marca w pyskowickim Ratuszu odbyło się spotkanie z wnioskodawcami oraz mieszkańcami dot. Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wszystkie zadania zakwalifikowane do głosowania oraz przypomniane zostały najważniejsze zasady procedury związane z PBO 2018.

 

 • SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE PROCEDURY PBO 2018

31 stycznia w Domu Parafialnym przy kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz 5 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców i organizacji pozarządowych dot. II edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas spotkań został podsumowany PBO 2017 oraz przedstawione zostały nowości w procedurze, zasady oraz najważniejsze etapy PBO 2018.


PROCEDURA PBO NA 2018 ROK I DOKUMENTY DO POBRANIA


 

PUNKTY KONSULTACYJNE

 • Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 227, tel. 32 332 60 66, e-mail: gazeta@pyskowice.pl,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1,
 • Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

 

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę