Pyskowicki Budżet Obywatelski 2020 - IV edycja

31.03.2020 r.

STAN EPIDEMICZNY - KORONAWIRUS

W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju oraz związanymi z nim obostrzeniami, nie da się w sposób bezpieczny dla mieszkańców przeprowadzić procedury IV edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsze etapy procedury takie jak: składanie wniosków wraz ze zbieraniem podpisów poparcia, promocja wniosków czy głosowanie również w formie papierowej, mimo maksymalnego wydłużenia harmonogramu działań, wypadają terminowo w najbardziej kluczowym momencie epidemii koronawirusa w Polsce. Ponieważ zadania zwycięskie w ramach PBO 2020 powinny być zrealizowane do końca bieżącego roku, nie można już kolejny raz przesunąć w czasie harmonogramu procedury. Dlatego też tegoroczny Pyskowicki Budżet Obywatelski zostaje odwołany. Wszystkich mieszkańców zaangażowanych w tę inicjatywę prosimy o zrozumienie. Dla pyskowickiego samorządu najważniejsze jest w tym momencie dobro i zdrowie mieszkańców. Obiecujemy, że z PBO powrócimy, gdy tylko będzie to możliwe do zrealizowania w sposób bezpieczny dla wszystkich. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wtedy z nami.


Kolejny raz zapraszamy mieszkańców Pyskowic do podjęcia decyzji na co przeznaczyć część budżetu naszego miasta. Przed nami IV już edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Procedura jest prosta i niewiele się ona zmieniła w stosunku do roku ubiegłego.

 

 • Kwota przeznaczona na realizację zadań w Pyskowickim Budżecie Obywatelskim w 2020 r. wynosi 128.684,00 zł brutto i jest podzielona po 64.342,00 zł brutto dla części południowej i północnej miasta,
 • W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic ,
 • Głosowanie odbywać się będzie, wzorem lat ubiegłych, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej,
 • Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2020 roku,
 • Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 64.342,00 zł brutto,
 • Wnioskowany projekt musi dotyczyć zadania, które:

                 - jest możliwe do realizacji do końca 2020 roku,

                 - pisuje się w zakres zadań własnych gminy,

                 - będzie realizowane na terenach będących własnością gminy,

                 - spełnia warunek ogólnodostępności.


Najważniejsze etapy i terminy Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku:

 

v  nabór wniosków: 2 marca – 17 kwietnia 2020 r.
Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien dotyczyć zadania, które ma być zrealizowane w części miasta, w której wnioskodawca zamieszkuje. Dla projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic, zamieszkałych odpowiednio w północnej albo południowej części miasta.

 

v  weryfikacja wniosków: 20 kwietnia - 8 maja 2020 r.
Pod kątem formalnym, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wykonalności technicznej projektu.

 

v  publikacja na stronie internetowej projektów dopuszczonych i niedopuszczonych
    do głosowania wraz z uzasadnieniem: 11 maja 2020 r.

 

v  możliwość złożenia pisemnego odwołania w przypadku wniosku odrzuconego:
   12-14 maja 2020 r.

 

v  procedura odwoławcza: 15-19 maja 2020 r.

 

v  promocja wniosków zakwalifikowanych do głosowania: 20 maja - 3 czerwca 2020 r.

 

v  głosowanie: 4-15 czerwca 2020 r.
W formie papierowej i w formie elektronicznej. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos we własnym imieniu.

 

v  publikacja wyników głosowania na stronie internetowej: 24 czerwca 2020 r.

 

v  realizacja zwycięskich zadań: lipiec-grudzień 2020 r.


PROCEDURA PBO NA 2020 ROK I DOKUMENTY DO POBRANIA


O PYSKOWICKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także w celu integracji i aktywizacji mieszkańców naszego miasta, z przyjemnością informujemy, że w 2020 roku po raz czwarty zrealizowany zostanie Pyskowicki Budżet Obywatelski.

 

Ideą Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców Pyskowic na wydatki publiczne. Jest to efektywne narzędzie, które służy aktywizacji społecznej, promuje działania obywatelskie i pomaga wyłaniać lokalnych liderów. Budżet Obywatelski opiera się na obywatelskich projektach, dotyczących różnych przedsięwzięć i inwestycji. Mieszkańcy w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi mogą zmieniać swoje otoczenie. Budżet Obywatelski jest również znakomitym narzędziem edukacyjnym w dziedzinie samorządności, a w szczególności w zakresie zarządzania publicznymi finansami. Proces Budżetu Obywatelskiego pozwala na budowanie lokalnego kapitału społecznego i zwiększa poczucie identyfikacji z gminą. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli przygotowywać własne projekty i popierać te zgłoszone przez innych, które w Państwa opinii najbardziej przyczynią się do rozwoju lokalnej wspólnoty. Jesteśmy przekonani, że Pyskowicki Budżet Obywatelski zainteresuje i zaangażuje wielu mieszkańców Pyskowic, przez co wyzwoli pokłady pozytywnej społecznej energii.

Efekty wdrożenia Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • aktywizacja mieszkańców, którzy mają możliwość aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach rozwoju lokalnego,
 • nawiązanie dialogu społecznego i zwiększenie przejrzystości procesu zarządzania środkami publicznymi,
 • uzyskanie od mieszkańców cennych informacji na temat społecznych potrzeb, oczekiwań i preferencji,
 • wspieranie demokratyzacji procesu decyzyjnego, budowa społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego,
 • stworzenie form porozumienia między różnymi środowiskami,
 • promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności wśród mieszkańców oraz aktywnych postaw prospołecznych.