Pyskowicki Budżet Obywatelski 2021/2022 - V edycja


ZREALIZOWANE PROJEKTY V EDYCJI PBO

SKATEPOINT PRZY UL.TRAUGUTTA

W ramach inwestycji powstał plac o powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych z pięcioma urządzeniami do ćwiczeń. Do dyspozycji użytkowników oddano trzy rampy, poręcz i box. Budowa trwała cztery miesiące, a wykonawcą była firma Biuro Handlowe Marek Karłaszewski z Katowic.

OGRÓD INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Ogród Integracji Międzypokoleniowej powstał na placu między ulicami Cichą, Ligonia, Strzelców Bytomskich i Dąbrowskiego. Po zmianie zagospodarowania skwer łączy funkcję typowo rekreacyjną z uprawą zieleni. Pojawiły się donice pod uprawy, ławki, leżaki miejskie, pergola, lampy solarne, a także nowe krzewy, kwiaty, byliny, drzewa. Wykonawcą zadania była Firma Usługowa Handlowa Andrzej Morys z Wiśnicza.


 

Prezentacja podsumowująca PBO - grafika

Dziękując za udział w V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego zachęcamy do zapoznania się z poniższą prezentacją podsumowującą zakończoną procedurę PBO:

Prezentacja podsumowująca w liczbach V edycję Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego


Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego można kierować na adres e-mail: promocja@pyskowice.pl.

Grafika w kolorystyce biało-granatowo-czerwonej, logo Pyskowic, logo Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego; treść informująca o wynikach
 

3 września 2021 r. zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach V Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania:

 • budowę skatepointu/skatespotu w południowej części miasta,
 • ogród integracji międzypokoleniowej (zielony teren między ulicami Cichą, Ligonia, Strzelców Bytomskich, Dąbrowskiego).

Wszystkim, którzy wzięli w nim udział serdecznie dziękujemy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania:

Zadania zakwalifikowane do głosowania w ramach V edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

Najważniejsze etapy i terminy V Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • nabór projektów: 31 maja – 15 czerwca 2021 r.
 • weryfikacja i ocena projektów: 16 czerwca - 15 lipca 2021 r.
 • publikacja wyników oceny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 20 lipca 2021 r.
 • procedura związana z możliwością złożenia odwołania, w pzypadku odrzucenia projektu: 21-31 lipca 2021 r.
 • publikacja wyników procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 3 sierpnia 2021 r.
 • głosowanie mieszkańców: 23 sierpnia - 3 września 2021r.  
 • publikacja wyników głosowania  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 10 września 2021.
 • realizacja zwycięskich zadań: 2022 r.

Kolejny raz zapraszamy mieszkańców Pyskowic do podjęcia decyzji na co przeznaczyć część budżetu naszego miasta. Przed nami V już edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego.

 • Kwota przeznaczona na realizację zadań w V Pyskowickim Budżecie Obywatelskim wynosi 200.000,00 zł brutto.
 • W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic.
 • Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic.
 • Głosowanie odbywać się będzie, wzorem lat ubiegłych, zarówno w formie papierowej jak i w formie elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos.
 • Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.
 • Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 100.00,00 zł brutto.
 • Wnioskowany projekt musi dotyczyć zadania, które:

                 - jest możliwe do realizacji w roku budżetowym 2022,

                 - wpisuje się w zakres zadań własnych gminy,

                 - będzie realizowane na terenach będących własnością gminy,

                 - spełnia warunek ogólnodostępności.