Budżet Obywatelski 2022 - VI edycja

Plakat informacyjny Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

 Najważniejsze etapy i terminy VI Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:
• nabór projektów: 16 maja – 31 maja 2022 r.
• weryfikacja i ocena projektów: 1 czerwca - 1 lipca 2022 r.
• publikacja wyników oceny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 11 lipca 2022 r.
• procedura związana z możliwością złożenia odwołania, w przypadku odrzucenia projektu: 12-15 lipca 2022 r.
• publikacja wyników procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 22 lipca 2022 r.
• głosowanie mieszkańców: 22 sierpnia - 2 września 2022r.
• publikacja wyników głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 9 września 2022.
• realizacja zwycięskich zadań: 2023 r.


Pyskowicki Budżet Obywatelski jest narzędziem pozwalającym mieszkańcom naszego miasta współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu.
Przed nami szósta edycja naszego miejskiego plebiscytu i kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy.
Kwota przeznaczona w tegorocznym Budżecie Obywatelskim na realizację zadań wynosi 200.000,00 zł brutto.
Tymczasem przypominamy:
• W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic.
• Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic.
• Głosowanie odbywać się będzie zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos.
• Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.
• Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 100.00,00 zł brutto.