Budżet Obywatelski 2022 - VI edycja

Ulotka z podanymi wynikami głosowania, w białym, czerwonym i granatowym kolorze

2 września 2022 r. zakończyło się głosowanie w ramach VI Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego z rekordowym udziałem mieszkańców – liczba głosujących po raz pierwszy przekroczyła próg 2,5 tys.

Pyskowiczanie wybrali do realizacji 2 zadania:

  • budowę Naturalnego Placu Zabaw na placu u zbiegu ulic Matejki, Lompy i Wieczorka
  • miasteczko ruchu drogowego – bezpieczne dziecko, bezpieczna rodzina przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pyskowicach.

Wszystkim, którzy wzięli w udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki.


 

Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy Gminy Pyskowice w wieku powyżej 13. Roku życia lub którzy ukończą 13 lat w 2022 roku. W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie należy wypełnić oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział podopiecznego w głosowaniu w ramach VI edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, we własnym imieniu, na jedno wybrane zadanie i w jednej formie głosowania.
To właśnie głosy mieszkańców zadecydują o tym, co zostanie zrealizowane w przyszłym roku w naszym mieście.

Wykaz wniosków zakwalifikowanych w VI edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego
Plakat informacyjny Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

 Najważniejsze etapy i terminy VI Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:
• nabór projektów: 16 maja – 31 maja 2022 r.
• weryfikacja i ocena projektów: 1 czerwca - 1 lipca 2022 r.
• publikacja wyników oceny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 11 lipca 2022 r.
• procedura związana z możliwością złożenia odwołania, w przypadku odrzucenia projektu: 12-15 lipca 2022 r.
• publikacja wyników procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 22 lipca 2022 r.
• głosowanie mieszkańców: 22 sierpnia - 2 września 2022r.
• publikacja wyników głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 9 września 2022.
• realizacja zwycięskich zadań: 2023 r.


Pyskowicki Budżet Obywatelski jest narzędziem pozwalającym mieszkańcom naszego miasta współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu.
Przed nami szósta edycja naszego miejskiego plebiscytu i kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy.
Kwota przeznaczona w tegorocznym Budżecie Obywatelskim na realizację zadań wynosi 200.000,00 zł brutto.
Tymczasem przypominamy:
• W Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic.
• Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic.
• Głosowanie odbywać się będzie zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos.
• Zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.
• Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 100.00,00 zł brutto.