Pyskowicki Budżet Obywatelski 2023/2024 - VII edycja


 

Element dekoracyjny - ruysunki dzieci bawiących się na tampolinach, napis mieszkańcy w VII Pyskowickim Budżecie Obywatelskim wybrali park trampolin na placu dożynkowym

12 czerwca 2023 r. zakończyło się głosowanie w ramach VII Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Z wyboru mieszkańców w przyszłym roku zrealizowany zostanie Park Trampolin na Placu Dożynkowym.

Wszystkim, którzy wzięli w udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy.

Wyniki (link) głosowania VII PBO.

 

W slajdzie powyżej wykorzystano grafiki autorstwa brgfx, Freepik.


 

 


 

Najważniejsze etapy i terminy VII Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego:

 • nabór projektów: 27 lutego – 15 marca 2023 r.
 • weryfikacja i ocena projektów: 16 marca - 12 kwietnia 2023 r.
 • publikacja wyników oceny w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: 17 kwietnia 2023 r.
 • procedura związana z możliwością złożenia odwołania, w przypadku odrzucenia projektu: 18 - 22 kwietnia  2023 r.
 • publikacja wyników procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 28 kwietnia 2023 r.
 • głosowanie mieszkańców: 29 maja - 12 czerwca 2023 r.
 • publikacja wyników głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach: do 23 czerwca 2023 r.
 • realizacja zwycięskich zadań: 2024 r.

 

Pyskowicki Budżet Obywatelski jest narzędziem pozwalającym mieszkańcom naszego miasta współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu.

Przed nami siódma edycja naszego miejskiego plebiscytu i kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy.
Kwota przeznaczona w tegorocznym budżecie obywatelskim na realizację zadań wynosi 200.000,00 zł brutto.

Przypominamy:

 • w Pyskowickim Budżecie Obywatelskim brać udział, poprzez składanie wniosków z projektami, popieranie projektów i głosowanie, mogą mieszkańcy Pyskowic,
 • każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden projekt. Do projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców Pyskowic,
 • głosowanie odbywać się będzie zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. Każdy uprawniony może oddać jeden głos,
 • zwycięskie zadania zostaną zrealizowane do końca 2024 roku,
 • koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i nie wyższy niż 200.00,00 zł brutto.