BURMISTRZ AMBASADOREM REGIONALNYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2008-03-31
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach przyznał burmistrzowi Wacławowi Kęska tytuł Ambasadora Sieci Regionalnych Ośrodków EFS.

Wyróżnienie wręczyła prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST - Anna Szelest, podczas seminarium dotyczącego możliwości wykorzystania środków z EFS przyznanych na lata 2007-2013, które odbyło się 27 marca w Urzędzie Miejskim. Tytuł został przyznany burmistrzowi za wspieranie działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Katowicach i propagowanie możliwości rozwoju kapitału ludzkiego dzięki pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego.