Burmistrz z abosolutorium. Wyniki Pyskowic za 2019 r. mówią same za siebie

2020-06-26

Radni Pyskowic jednogłośnie (13 za, zero przeciw, zero wstrzymujących się) udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Adamowi Wójcikowi. Identyczny wynik przyniosło głosowanie w sprawie wotum zaufania, poprzedzonym debatą nad „Raportem o stanie gminy za 2019”.

Absolutorium dla Burmistrza

„Raport o stanie gminy”  to nowość obowiązująca ustawowo od ubiegłego roku. Opracowanie, stanowiące podsumowanie działań samorządu za rok poprzedni, oraz związana z nim procedura, pozwalają całościowo spojrzeć na doroczną pracę organów gminy. Podstawy do wniosków pod kątem ściśle ekonomiczno  – księgowym dają z kolei sprawozdania  z wykonania budżetu oraz stanu finansów gminy. W obu przypadkach ocena Rady Miejskiej była jednoznacznie pozytywna.

 

Inny bilans głosowania byłby niespodzianką. Wyniki mówią same za siebie. Do budżetu Pyskowic wpłynęła rekordowa kwota 108 159 621,59 zł. Wyjątkowe były również wydatki w sumie 112 246 603,39 zł. Niespotykany wcześniej poziom, w wysokości 32 900 252,21 zł, osiągnęły nakłady inwestycyjne. Na rozwój trafiła blisko co trzecia wydana złotówka. W dużym stopniu dynamiczna modernizacja Pyskowic przebiegła bez angażowania środków własnych. W blisko połowie – suma 16 042 883,40 – sfinansowana została z funduszy pomocowych.

 

Jak zmieniły się m.in. nasze ulice, podwórka, szkoły i tereny zielone w ubiegłym roku? O szczegółach przeczytacie Państwo w „Raporcie o stanie gminy za 2019”, który dostępny jest w zakładce „WAŻNE TEMATY”. W telegraficznym skrócie.  Powstało Centrum Przesiadkowe, mety dobiegła rewitalizacja Parku Miejskiego, przybyło miejsc wypoczynku dla najmłodszych (Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jaworowej, obiekt rekreacyjny przy SP nr 6) oraz opieki nad najstarszymi mieszkańcami Pyskowic (Dzienny Dom Senior +). Był to również dobry rok dla placówek oświatowych. Większość przeszła kompleksową modernizację. Przybyło parkingów, na lepsze zmieniły się istniejące chodniki, drogi, place zabaw.

 

Wyniki samorządu za 2019 znaczą również pod innym względem. Osiągnięcia, mierzone bezprecedensowym tempem rozwoju Pyskowic, otwierają nową kadencję Rady Miejskiej i burmistrza. 

 

– Dziękuję radnym, współpracownikom i wszystkim urzędnikom. Bez gotowości do współpracy pierwszych, zaangażowania i wytężonej pracy drugich, nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Jestem przekonany, że wspólnie dokonaliśmy przełomu w historii pyskowickiego samorządu – podkreśla  burmistrz miasta Adam Wójcik.

 

Warto zuważyć, że osiągnięcia Pyskowic doceniane są również poza jego granicami. Niezależną, obiektywną ocenę kondycji finansowej i potencjału rozwojowego wystawili autorzy Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019. Z satysfakcją informujemy, że w tym eksperckim, prestiżowym opracowaniu nasze miasto zajęło 5. lokatą  na Śląsku i 19. w kraju.