Bus dla podopiecznych Dziennego Domu Senior+

2022-11-24

Jest przestronny i wygodny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, naraz może zabrać ośmiu  pasażerów. Nowy renault trafic służyć będzie podopiecznym Domu Dziennego Senior +. Kosztował 154 687 zł, a jego zakup w kwocie 82 500 zł pokrył Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W pozostałej części wydatek sfinansowało miasto Pyskowice.

Mikrobus na co dzień będzie wykorzystywany do transportu uczestników zajęć z miejsca zamieszkania do DDS+ i w drodze powrotnej. Do tej pory miasto wynajmowało do tego celu firmę przewozową. Wydatek poniesiony na samochód zwróci się więc w niedługim czasie, a w dalszej perspektywie przyniesie oszczędności na kosztach transportu.

Za zakupem przemawiała również wielofunkcyjność zastosowań auta. Można przypuszczać, że przyczyni się do zwiększenia częstotliwości wycieczek w ramach zajęć z podopiecznymi DDS+. Co bardzo ważne pozwoli w nich również uczestniczyć osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, do transportu których jest dostosowany.

Koszt nabycia busa został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - obszar D. Dotacja została udzielona na projekt „Mobilny senior w Pyskowicach” przygotowany przez miasto Pyskowice.