Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe narzędzie w walce ze smogiem

2022-01-10

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje można składać online lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. W Pyskowicach wprowadzaniem danych do CEEB zajmują się pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 32 332 60 14.

Co to jest CEEB?  

CEEB to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". CEEB będzie bowiem również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Więcej informacji w zakładce Dla mieszkańców/Ekologia/Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - link.