CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZASTĄPI BIURO DS. BEZROBOCIA

2010-01-19

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w oparciu o zapisy znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r., Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach wypowiedział Gminie Pyskowice Porozumienie na mocy którego prowadziło działalność Biuro ds. Bezrobocia.

Wspomniany dokument wypowiedzenia określa zakończenie działalności Biura na dzień 31.01.2010 r.

Jednocześnie, realizując zapisy w/w nowelizacji, PUP utworzył w Gliwicach z dniem 01.01.2010r. Centrum Aktywizacji Zawodowej z którego będą korzystać wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Przyjęto, że miesiąc styczeń br. jest okresem przejściowym i od 01.02.2010 r. realizacja usług świadczonych dotychczas przez Biuro ds. Bezrobocia będzie wykonywana w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Gliwicach. 

W celu zmniejszenia niedogodności związanych z wprowadzonymi przez PUP zmianami, za zgodą Burmistrza Miasta, ustawiono w holu Urzędu Miejskiego w Pyskowicach ,"INFO-KIOSK" - sprzęt komputerowy, który już wkrótce umożliwi za pomocą łączy internetowych, łatwy i nieodpłatny dostęp do informacji o ofertach pracy i aktualnych usługach PUP.