CENTRUM PRZESIADKOWE

2018-05-16

Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs w ramach RPO WSl ZIT poddziałanie 4.5.1 – niskoemisyjny transport i efektywne oświetlenie, w którym dofinansowanie w kwocie 2 865 414,31 zł uzyskał wniosek na budowę centrum przesiadkowego przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego. Obejmuje on gruntowną przebudowę placu z wyznaczeniem na nowo przystanków autobusowych. Dodatkowo będzie realizowana budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego, miejsca na przechowywanie rowerów oraz ogólnodostępnej toalety. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.