Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

CHODNIK PRZY UL. POZNAŃSKIEJ

2009-01-29

W dniu 15.12.2008 r. zostały ukończone roboty budowlane w ciągu ul. Poznańskiej tj. drodze wojewódzkiej nr DW 901 w Pyskowicach, przedmiotem których była budowa chodnika na odcinku od Cmentarza Komunalnego do siedziby firmy Schenker z zatokami autobusowymi oraz wysepką azylu dla pieszych na przejściu do Cmentarza.

Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda S.J. z siedzibą w Gliwicach partner konsorcjum, wyłonionego w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Pyskowice w sierpniu 2008 r. 

Prace budowlane wykonywane były na podstawie projektu opracowanego w 2007 r. przez firmę TRAFFIC-SYSTEM z Zabrza i decyzji Wojewody Śląskiego nr 53/08 z dnia 31 marca 2008 r. zatwierdzającej w/w projekt i udzielającej pozwolenia na budowę. Docelowa organizacja ruchu drogowego wprowadzona po zakończeniu prac budowlanych wykonana została zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 18.02.2008 r. zaopiniowanym przez Komendę Wojewódzką Policji i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Projekt przewidywał wykonanie wysepki azylu dla pieszych na przejściu przez ul. Poznańską od osiedla do Cmentarza Komunalnego. Celem takiej organizacji ruchu było podniesienie bezpieczeństwa pieszych na w/w przejściu z uwagi na wysoką prędkość pojazdów, w tym głównie pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Poznańską stwarzającą zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Od dnia wprowadzenia i odbioru oznakowania ul. Poznańskiej na przedmiotowym odcinku, dwukrotnie doszło do uszkodzenia oznakowania wysepki azylu od strony DK 94 tj. „obwodnicy miejskiej" w dniu 21-22 grudnia ubiegłego roku i 21-22 stycznia 2009 r. Naprawę oznakowania wykonano bezzwłocznie. Przyczyną zaistniałych zdarzeń była nadmierna prędkość pojazdów, a wg naocznego świadka rzekomo „wyścigi" kierowców samochodów osobowych.

Przypominamy kierowcom, iż na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 901 obowiązuje prędkość do 50 km /h. Niezależnie od powyższego dwa oznakowane przejścia dla pieszych oraz znak ostrzegawczy A-16 „piesi na jezdni" nie powinny zachęcać do poruszania się z prędkością wyższą od obowiązującej.

 

Przedmiotowe zadanie było realizowane przez Gminę Pyskowice zarówno na etapie projektowania jak i na etapie wykonawstwa w ramach porozumień zawartych z Województwem Śląskim w roku 2007 i 2008. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu Województwa Ślaskiego. Łączny koszt zadania wyniósł 1.523.940,81 zł., z czego kwota 37.820,00 zł. stanowi koszt dokumentacji.


Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę