Chroń swoją tożsamość - możesz już zastrzec PESEL

2023-11-17

Od dzisiaj, 17 listopada, można zastrzec swój numer PESEL. Ma to między innymi zapewnić prewencyjną ochronę przed konsekwencjami kradzieży tożsamości. Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia może dokonać każdy pełnoletni posiadacz PESEL za pomocą aplikacji mObywatel, strony mObywatel.gov.pl czy osobiście w dowolnym urzędzie gminy. W Pyskowicach odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak przypomina resort cyfryzacji zarządzanie PESEL jest bezpłatne.

Element ozdobny - napis mObywatel, obok ekran smarfonu, poniżej napis zatrzeż PESEL

Celem zmian jest:

  • zapewnienie prewencyjnej ochrony przed konsekwencjami kradzieży tożsamości,
  • zobligowanie określonych podmiotów do weryfikacji zastrzeżenia przy czynnościach najbardziej narażonych na kradzież tożsamości,
  • umożliwienie weryfikacji zastrzeżenia w celu wzmocnienia własnych procesów weryfikacji tożsamości,
  • zdjęcie z osoby, która padła ofiarą przestępstwa, obowiązku dowodzenia, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie.

Od dzisiaj instytucje finansowe, notariusze i sądy będą mogły rozpocząć proces integracji z rejestrem i ten czas na wdrożenie nowego rozwiązania mają do 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu można zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie