II Pyskowicka Gala Sportu

W piątek 30 listopada 2018r. Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zorganizował po raz drugi Pyskowicką Galę Sportu. Ta wyjątkowa uroczystość zgromadziła na sali widowiskowej w MOKiS-ie wielu wybitnych sportowców oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządów Klubów Sportowych, grupy nieformalne, trenerzy, instruktorzy, zawodnicy, działacze sportowi, rodzice, sympatycy sportu, radni Rady Miejskiej. Na uroczystej Gali nagrodzono osoby ze środowisk sportowych, których talent i praca doprowadziły do osiągnięcia bardzo wysokich wyników sportowych w roku bieżącym oraz, tak jak zakładał regulamin, w roku 2017. Ideą uroczystości było wyróżnienie zawodników, sportowców, drużyn, którzy swoją pracowitością, aktywnością i zaangażowaniem służą Pyskowicom i lokalnej społeczności oraz skutecznie przyczyniają się do promocji miasta poza jego granicami. Podczas Gali wręczono 45 indywidualnych wyróżnień, 3 drużynowe za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz 2 indywidualne wyróżnienia za upowszechnianie sportu. 12 wyróżnień trafiło do Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Uroczystego wręczenia laureatom statuetek, listów gratulacyjnych oraz pamiątkowych gadżetów dokonali: Jolanta Drozd – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Adam Wójcik- Burmistrz Miasta Pyskowice oraz Bogusław Domagała – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej. II Galę Sportu uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Sary Rupacz,. Niespodzianką był tort z pochodniami i napisem symbolizującym uroczystość. Na zakończenie podziękowano wszystkim, których praca w kulturze fizycznej i sporcie daje ogromne efekty, wszystkim pogratulowano sukcesów i złożono życzenia dalszych ponadprzeciętnych sukcesów.
Galeria zdjęć dostępna pod linkiem: http://www.mokis.pyskowice.pl/wydarzylo-sie/ii-pyskowicka-gala-sportu-2018-11-30