III Pyskowicka Gala Sportu

„Sukces w sporcie nie jest dziełem przypadku, tylko efektem ciężkiej pracy, w którą należy mocno uwierzyć” cyt. Robert Korzeniowski.
Za nami III Pyskowicka Gala Sportu. Wydarzenie miało na celu uhonorowanie pyskowiczan za wybitne osiągnięcia sportowe oraz upowszechnianie kultury fizycznej w Pyskowicach. Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki plebiscytu i tym samym poznano sportowca roku 2019, którego wybrali mieszkańcy naszego miasta w głosowaniu, które trwało przez miesiąc październik w formie papierowej i internetowej. I tak 3 sportowcem roku 2019 została Maja Trefon, 2. sportowcem została Drużyna Dziewcząt Klubu Sympatyków Siatkówki „Gumisie”, 1, sportowcem został Mateusz Pazdej. Uroczystość obyła się 6 grudnia 2019r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodksa Kultury i Sportu w Pyskowicach w iście świątecznej, uroczystej i podniosłej atmosferze. W czasie wydarzenia zostali uhonorowani zawodnicy, w sportach indywidualnych i drużynowych. Na uroczystej gali pojawili się radni Rady Miejskiej, zawodnicy i ich rodziny, trenerzy i przedstawiciele Stowarzyszeń Kultury Fizycznej oraz sympatycy sportu. Galę zorganizował Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Pamiątkowe statuetki, koszulki z napisem „III Pyskowicka Gala Sportu” oraz listy gratulacyjne wręczali: Jolanta Drozd – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Adam Wójcik – Burmistrz Miasta Pyskowice,Bogusław Domagała – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach. Prowadzący Galę podziękowali nagrodzonym za godne reprezentowanie naszego miasta, za rozwój sportu w mieście, za bycie dla wszystkich dobrym przykładem oraz za promowanie naszego miasta podczas wszelkich zawodów sportowych. Podziwiano wszystkich zawodników za ich wytrwałości w dążeniu do celu, poświecenie oraz pasję pozwalającą im na osiąganie tak dobrych wyników. Uwieńczeniem uroczystości był tort oraz poczęstunek przygotowany dla wszystkich uczestników. III Pyskowicka Gala Sportu była doskonała okazją do spotkania całego środowiska sportowego naszego miasta, w trakcie którego podsumowano wydarzenia sportowe kończącego się roku 2019. Wszystkim sportowcom gratulujemy i dziękujemy!
Galeria zdjęć dostępna pod linkiem: http://www.mokis.pyskowice.pl/wydarzylo-sie/iii-gala-sportu-2019-12-06