XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

W dniach od 26.05.2013r. do 01.06.2013r. nasza Gmina wzięła udział w XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin w ramach 5. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego TKKF w Katowicach i Krajową Federację Sportu dla wszystkich w Warszawie. Celem turnieju była aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców naszego miasta. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w turnieju był udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie lub innej aktywności ruchowej. W turnieju wzięły udział: przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 4, ŚK Taekwon-do, MKSR Czarni, Klub Futsal Akademia Pyskowice, MKSR Pyskowice, Stowarzyszenie GTW, Świetlice Socjoterapeutyczne Nr 1 i 2, Animatorzy na ORLIKU przy SP 6. W dniu 03.09.2013r. Burmistrz Miasta p. Wacław Kęska dokonał losowania spośród 14. podmiotów uczestniczących w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Wylosowany został klub MKSR Pyskowice, który otrzymał nagrodę: wózek na piłki.