Złote, diamentowe i żelazne gody 2021

14 grudnia w sali widowiskowej MOKiS Pyskowice odbyła się wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Pyskowic Adam Wójcik wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Pyskowicach Jolantą Drozd oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anną Zieleńską gościli pary małżeńskie obchodzące złote (50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego) i diamentowe gody (60.rocznica).

Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, bukiety kwiatów, upominki i pyskowickie materiały promocyjne, a także słodkości. Dodatkowo pary obchodzące 50. rocznicę ślubu otrzymały „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie" od Prezydenta RP.

Dołączamy się do gratulacji oraz słów uznania. Jubilatom życzymy jeszcze wielu wspaniałych chwil razem, zdrowia, miłości oraz radości każdego dnia, a także kolejnych wspólnych rocznic.

Grupa osób, kobiet i mężczyzn, przed białym budynkiem. Kobiety siedzą na krzesłach, trzymają na w rękach kwiaty. Za nimi żywa choinka

60-lecie (diamentowe gody) pożycia małżeńskiego obchodzili Janina i Jan Facon oraz Maria i Mieczysław Paszkowscy.

50. rocznicę ślubu (złote gody) świętowali Danuta i Józef Bachurkowie, Urszula i Eugeniusz Broja, Krystyna i Tadeusz Kotasińscy, Maria i Józef Koźlikowie, Halina i Alojzy Opielka, Maria i Edward Watola.


8 czerwca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sporu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele samorządu, przewodnicząca rady miejskiej Jolanta Drozd, burmistrz Pyskowic Adam Wójcik i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Zieleńska, gościli pary małżeńskie obchodzące złote (50. rocznica zawarcia ślubu), diamentowe (60.) i żelazne (65.) gody.

Zgromadzeni otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, bukiety kwiatów, upominki, pyskowickie materiały promocyjne i słodkości. „Złote” pary (i dwie „diamentowe”) otrzymały „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie" od Prezydenta RP. Nie zabrakło życzeń, wzruszających wspomnień, opowieści rodzinnych, a także pamiątkowych zdjęć.

My również dołączamy się do gratulacji i słów uznania. Wszystkim Jubilatom życzymy wielu wspaniałych chwil razem, zdrowia, miłości oraz radości każdego dnia, a także kolejnych wspólnych rocznic.

Dyplomy z okazji diamentowych godów otrzymali: Maria i Paweł Michen, Helena i Henryk Mularczyk, Małgorzata i Henryk Siuta, Krystyna i Jerzy Szendzielorz, Róża i Stanisław Wieczorek.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:Lilli i Jerzy Kogut (60 lat po ślubie), Anna i Józef Kycia (60 lat po ślubie), Halina i Jan Gęgotek, Halina i Józef Dudek
Ludomira i Antoni Bytnar (mąż zmarł), Teresa i Hubert Mehlich, Karol i Barbara Koziołek, Ewa i Lech Przybylscy,
Alina i Krystian Oleszko, Janina i Adam Popowczak.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali również: Krystyna i Werner Sasinek, Zofia i Bolesław Wróbel (mąż zmarł), Maria i Stanisław Szandurscy,
Joanna i Franciszek Pach, Regina i Jan Sopel, Marianna i Władysław Pawłowski, Zofia i Jan Fedak, Maria i Józef Manderela, Stanisława i Fryderyk Uroda, Alicja i Zbigniew Kulpa, Krystyna i Jan Sadkowscy.