Coraz bardziej cyfrowe Pyskowice

2023-03-15

Miasto Pyskowice realizuje projekt Cyfrowa Gmina. Obejmuje on cyfryzację jednostek publicznych, zakup sprzętu dla placówek oświatowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Wartość przedsięwzięcia to 553 650 zł, a całość funduszy pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa korzystającego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach działań uruchomiono już m.in. bezpłatną aplikację "Blisko" oraz nabyto część sprzętu komputerowego. W najbliższym czasie planowana jest dostawa komputerów oraz laptopów do miejskich szkół i przedszkoli.

Założenia projektu wpisują się w cel szczegółowy POPC 2014-2020, polegający na wspieraniu poprawy dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania) niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Zostanie również podniesiony poziom cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału urzędu. Realizacja zadania przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19 w latach 2020 - 21 w Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach POPC na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Okres jego realizacji obejmuje lata 2022-2023.