Coraz bliżej do bezpłatnego in vitro dla mieszkańców Pyskowic

2022-02-07

Samorząd Pyskowic odpowiadając na oczekiwania mieszkańców planuje jeszcze w tym roku zaoferować zainteresowanym finansowanie zabiegów in vitro. Właśnie na tej drodze wykonano duży krok. Gotowy jest Program Polityki Zdrowotnej„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic”, który stanowi podstawę uruchomienia pomocy. Na jego realizację zabezpieczono środki w budżecie na 2022.

Zdjęcie pod mikroskopem zarodka ludzkiego

Metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest jedną z metod wspomagania reprodukcji. Aktualnie jedyną szansą jest leczenie komercyjne, na co nie stać wielu par. W obliczu zmniejszającego się przyrostu naturalnego, na co wpływa m.in. niewielka dzietność, inwestycja w prorodzinny program, którego celem jest wzrost urodzeń dzieci, jest bardzo wskazana. Niepłodność niesie też ze sobą wiele problemów zdrowotnych i społecznych: depresję, zaburzenia nerwicowe, zmniejszenia produktywności zawodowej i wiele innych.

Dlatego samorząd Pyskowic, w związku z sygnałami mieszkańców o potrzebie dofinansowania leczenia in vitro, w ubiegłym roku podjął działania w tym zakresie. Właśnie zmierzają one do szczęśliwego finału. Przygotowano Program Polityki Zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Pyskowic”, którego celem jest zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji. Określa on m.in. standardy postępowania i procedury medyczne, które obowiązywać będą beneficjentów wsparcia.

Program wymaga zaopiniowania przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. W dalszym toku potrzebna jest uchwała rady miejskiej, a po jej przyjęciu przyjdzie kolej na wyłonienie wykonawcy. Po dopięciu tych elementów chętne pary z Pyskowic będą mogły skorzystać z dofinansowania.

W tegorocznym budżecie miasta na pomoc zabezpieczono kwotę 40.000 zł. Realizację programu przewidziano na cztery najbliższe lata.