Coraz mniej czasu na wypełnienie ankiety. Spi(e)szmy się!

2021-08-11

Za nami już 133 dni Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a ankietę spisową wypełnił zaledwie co drugi mieszkaniec Pyskowic! Gorszy wynik na terenie powiatu gliwickiego mają tylko Gierałtowice i Pilchowice. Dłużej nie ma już co zwlekać – do zakończenia pozostało tylko 50 dni.

Jeszcze raz zachęcamy mieszkańców Pyskowic do udziału w spisie. Przypominamy, że to obowiązek każdego dorosłego mieszkańca Polski, a za jego niedopełnienie grozi grzywna do 5 tys. zł.

Najprościej wypełnić interaktywny formularz dostępny na stronie GUS https://stat.gov.pl/. Na terenie Pyskowic działają też cztery punkty dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń bądź Internetu). Samospisu można dokonać w:

  • w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, w holu na parterze budynku przy stanowisku obsługi interesantów,
  • w Miejskiej Bibliotece Publicznej (MBP) przy Placu Józefa Piłsudskiego 1,
  • w Oddziale dla Dzieci MBP przy Placu Józefa Piłsudskiego 3,
  • w Filii MBP przy ul. Traugutta 53.

W razie problemów z wypełnieniem formularza pomoc można uzyskać bezpośrednio u Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Henryka Molendy, parter UM w Pyskowicach, pok. 114, tel. 32 332 60 25.

Spisać się będzie można również podczas wybranych imprez miejskich. Już najbliższa okazja 21 sierpnia, w trakcie „Śniadania na trawie” w Parku Miejskim. Informacje o kolejnych terminach będą zamieszczane na materiałach zapowiadających wydarzenie, m.in. na stronie wwww.pyskowice.pl oraz profilu Facebook gminy Pyskowice.

Średnia osób ujętych już w spisie w województwie śląskim wynosi 52,1 proc. W powiecie ten odsetek wynosi 56,05 proc., a dla naszego miasta – 51,54 proc. (dane na 11.08.2021).