Czas na program rewitalizacji, czas na mieszkańców

2023-03-15

Masz pomysł na poprawę jakości życia w Pyskowicach? Chcesz być aktywny i zadziałać na rzecz twojego miasta? Podziel się swoimi propozycjami. Czekamy 23 marca na warsztatach w sprawie gminnego programu rewitalizacji, można je też złożyć na specjalnej karcie projektu do 30 marca.

15 grudnia 2022 roku rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2030. Gorąco zachęcamy do włączenia się w prace nad jego przygotowaniem. Dokument stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe oraz określi cele, kierunki i działania służące podniesieniu poziomu życia mieszkańców.

Zależy nam, aby program powstał przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu. Liczymy na pomysły związane z procesem rewitalizacji.

Zapraszamy więc na warsztaty informacyjno-konsultacyjne 23.03.2023 r. (czwartek) o godz. 16:00, do sali nr 232 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (I piętro), ul. Strzelców Bytomskich 3. Na spotkaniu przedstawiona zostanie istota rewitalizacji oraz warunki jakie muszą spełniać projekty. Szanse realizacji przedsięwzięć rosną, jeżeli m.in. spełniają zasadę partnerstwa.

Pomysły przedsięwzięć należy zgłaszać na (link do dokumentu .pdf) Karcie Projektu Rewitalizacyjnego, którą można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl;
  2. korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem: „Karta projektu rewitalizacyjnego”;
  3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, Biuro Obsługi Interesanta, pok.101.

Na zgłoszenia czekamy do 30 marca br.

Gminny Program Rewitalizacji sporządzany jest dla obszaru określonego w uchwale nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 25 sierpnia 2022 r. oraz w uchwale nr LI/472/2022 Rady Miejskiej w Pyskowicach z 24 listopada 2022 r., dostępnych w BIP: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/31493738).