DARMOWE SZKOLENIA BHP W PYSKOWICACH

2016-06-07

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu: BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (16h); BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych (8h); BHP okresowe dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (8h); Seminarium z zakresu BHP (8h) – tematyka seminariów w zależności od potrzeb. Dodatkowe informacje: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pyskowicach, ul. Powstańców Śląskich 7, tel.: 32 233-31-59, e-mail: pyskowice@zdz.katowice.pl, www: www.kursy.pyskowice.zdz.pl

Darmowe szkolenia BHP

W trakcie trwania każdego ze szkoleń oraz seminariów dodatkowo zorganizowane będą jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego.

 

Szkolenia skierowane są do:

 

- pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym  z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport oraz edukacja

 

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób) w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport oraz edukacja

 

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy

 

Szkolenia okresowe BHP  zakończone zostaną wydaniem stosownych zaświadczeń: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”  (druk zgodny z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami).

 

Uczestnicy seminarium z zakresu BHP otrzymują  „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego.