DATOWNIK POCZTY POLSKIEJ NA 750-LECIE PYSKOWIC

2010-09-02

Z okazji jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu Urząd Miejski zawarł umowę z Pocztą Polską na wydanie specjalnego datownika, którym do końca roku ostemplowywane będą wszystkie przesyłki wysyłane pocztą z naszego miasta. Inauguracją stosowania nowego datownika będą Dożynki, podczas których, w dniu 5.09.2010 r., ustawione zostanie specjalne stoisko na którym będzie można otrzymać kartę pocztową wraz ze stemplem okolicznościowym do celów kolekcjonerskich.