Dbamy o bezpieczeństwo. Usuwamy spróchniałe drzewa

2020-12-09

Trwa porządkowanie drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa użytkowników dróg i chodników. Zabiegi objęły m.in. drzewa przy ul. Szkolnej oraz w rejonie ulic Szopena i Wojskowa Polskiego. Wyjaśniamy, że wycinka prowadzona jest oparciu o decyzję Starosty Gliwickiego i w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach. Jednocześnie informujemy, że prowadzone są nasadzenia zastępcze w proporcji jedna sadzonka – jedno usunięte drzewo.

Ulica Szkolna. Po jednej stronie chodnika pozostałości po wyciętych klonach, po drugiej, za ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 5, sadzonki nowych - lip

Dodatkowo usuwane drzewa, będące w złym stanie zdrowotnym lub martwe, ze względu na swoją lokalizację zagrażały bezpieczeństwu osób postronnych. Najważniejszą kwestią przemawiającą za usunięciem przedmiotowych drzew była potrzeba wyeliminowania zagrożenia dla użytkowników chodnika, w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej.

Podobne przesłanki (zły stan fitosanitarny i usunięcie niebezpieczeństwa) przyświecały decyzji o usunięciu około 20 drzew (wierzb płaczących i robinii akacjowych) w rejonie ulic Szopena i Wojska Polskiego.

Należy przy tym nadmienić, że gmina dokonuje już nasadzeń następczych. W ostatnich dniach wzdłuż ogrodzenia SP nr 5 - po drugiej stronie chodnika, przy którym rosły wycięte klony – pojawiło się 11 sadzonek lipy srebrzystej. Natomiast w zastępstwie wierzb i robinii nasadzone zostaną graby i klony.

Warto zaznaczyć, że w 2019 roku na terenie miasta w różnych lokalizacjach nasadzono 177 drzew, a w 2020 roku zaplanowano i już częściowo wykonano nasadzenia kolejnych 412 sztuk drzew oraz 1199 sztuk krzewów.