Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne

Kultur

Miejska Biblioteka Publiczna

Öffentliche Stadtbibliothek

Plac Józefa Piłsudskiego 1,

Tel.: 0048 32 233 24 75

Filia nr 1 

Filiale Nr. 1

ul. Traugutta 53

Tel.: 0048 32 333 18 15

Oddział dla dzieci 

Kinderzweigstelle, Plac Józefa Piłsudskiego 3,

Tel.: 0048 32 333 00 50

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Städtisches Kultur- und Sportzentrum

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27,

Tel.: 0048 32 233 25 34

 

Muzeum Miejskie, Galeria "Podcień"

Stadtmuseum, Galerie "Podcień"

Rynek 1

Tel.: 0048 32 333 16 35

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Außerschulisches Arbeitszentrum

ul. Strzelców Bytomskich 3,

Handy: 0048 694 802 800

 

Społeczne Ognisko Muzyczne

Außerschulischer Musikunterricht

ul. Strzelców Bytomskich 3,

Tel.: 0048 32 233 83 77

Wyślij kartkę