Alarmtelefonnummern

Pogotowie Ratunkowe 

Notfallzentrum Tel. 999

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 2b

 

Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Staatliche Feuerwehr - Rettungs-Lösch-Einheit Tel. 998

44-120 Pyskowice

ul. Szpitalna 4

Tel.: 0048 32 233 22 20

 

Policja - Komisariat

Polizei - Wache Tel. 997

44-120 Pyskowice

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24

Tel.: 00 48 32 233 29 97

 

Straż Miejska

Städtischer Wachdienst  Tel. 986

44-120 Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3

E-Mail: sm@pyskowice.pl

Tel.: 0048 32 332 60 06, 0048 32 332 60 07

Handy: +48 601 636 986

 

Pogotowie Gazowe

Notruf bei Erdgas-Schäden Tel.  992

44-120 Pyskowice

ul. Powstańców Śląskich 11

 

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

Notruf bei Wasser- und Kanalisationsschäden  Tel. 994

44-120 Pyskowice

ul. Zaolszany 5

Tel.: 0048 32 233 20 26

 

Pogotowie Energetyczne

Notruf bei Energieausfall Tel. 991