Bildung

KINDERKRIPPEN:


Miejski Żłobek

Kinderkrippe

ul. Ignacego Paderewskiego 5

Tel.: 0048 32 233 27 17

 

KINDERGÄRTEN:

 

Przedszkole nr 1

Kindergarten Nr. 1

ul. Oświęcimska 28

Tel.: 0048 32 233 25 80

 

Przedszkole nr 2

Kindergarten Nr. 2

ul. Wyzwolenia Boczna 2 

Tel.: 0048 32 233 27 51

 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Kindergarten Nr. 3 mit Integrationsklassen

ul. Wojska Polskiego 19

Tel.: 0048 32 233 27 43

 

Przedszkole nr 4

Kindergarten Nr. 4

ul. Dąbrowskiego 3

Tel.: 0048 32 233 22 15

 

Przedszkole nr 5

Kindergarten Nr. 5

ul. Szopena 9B

Tel.: 0048 32 233 24 38

 

SCHULEN: 

 

Szkoła Podstawowa nr 3

Grundschule Nr. 3

ul. Strzelców Bytomskich 1

Tel.: 0048 32 233 26 85

 

Szkoła Podstawowa nr 4

Grundschule Nr. 4

ul. Wojska Polskiego 23

Tel.: 0048 32 233 20 10

 

Szkoła Podstawowa nr 5

Grundschule Nr. 5

ul. Szkolna 2

Tel.: 0048 32 233 32 48

 

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

Grundschule Nr. 6 mit Integrationsklassen

ul. Wyzwolenia 4

Tel.: 0048 32 233 23 17

 

 

Zespół Szkół Specjalnych

Förderschulenverband

ul. Poniatowskiego 2

Tel.: 0048 32 233 26 51

 

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej

Maria-Konopnicka-Schulverband

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

Tel.: 0048 32 233 25 96

ANDERE:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Psychologisch-Pädagogische Beratungsstelle

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37

Tel.: 0048 32 233 32 23 

 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Team zur Bedienung von Bildungsstätten

ul. Strzelców Bytomskich 3

Tel.: 0048 32 332 60 40