Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA PYSKOWICE

2019-10-03

Informujemy, że w dniach 5-15 października br. przeprowadzona zostanie akcja odszczurzania na terenie Miasta Pyskowice. Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych oraz obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.

W terminie do 5 października br. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia.

 

Akcja odszczurzania wymaga użycia jednej z trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu. Jednocześnie informujemy, że zaleca się stosowanie różnych rodzajów trutek w kolejnych deratyzacjach.

 

Do 5 października br. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
1. na każde 100m2 pow. lokalu - 0,25 kg trutki,
2. jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki,
3. w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.

 

5 października br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. - zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach 5-15 października br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb. 15 października należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania. W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenia „UWAGA TRUTKA". Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i w trybie nagłym skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala.

Kontrolę wykonania zarządzenia będą przeprowadzać przedstawiciele Straży Miejskiej. W stosunku do osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia, będą nakładane mandaty karne, wynikające z art.117 kodeksu wykroczeń.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę