DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA PYSKOWICE

2019-10-03

Informujemy, że w dniach 5-15 października br. przeprowadzona zostanie akcja odszczurzania na terenie Miasta Pyskowice. Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych oraz obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.

W terminie do 5 października br. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia.

 

Akcja odszczurzania wymaga użycia jednej z trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu. Jednocześnie informujemy, że zaleca się stosowanie różnych rodzajów trutek w kolejnych deratyzacjach.

 

Do 5 października br. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
1. na każde 100m2 pow. lokalu - 0,25 kg trutki,
2. jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki,
3. w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.

 

5 października br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. - zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

W dniach 5-15 października br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb. 15 października należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania. W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenia „UWAGA TRUTKA". Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i w trybie nagłym skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala.

Kontrolę wykonania zarządzenia będą przeprowadzać przedstawiciele Straży Miejskiej. W stosunku do osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia, będą nakładane mandaty karne, wynikające z art.117 kodeksu wykroczeń.