DERATYZACJA NA TERENIE MIASTA PYSKOWICE

2020-03-19

 

 

 

Informujemy, że w dniach 5-15 kwietnia br. na terenie Pyskowic przeprowadzona zostanie akcja odszczurzania. Obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej ilości trutki jak i jej wyłożenia ciąży na właścicielach lub administratorach budynków.

 

 

 

 

 

 

Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych oraz obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.


W terminie do 5 kwietnia br. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach), aby pozbawić gryzoni pożywienia.


Akcja odszczurzania wymaga użycia jednej z trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu. Jednocześnie informujemy, że zaleca się stosowanie różnych rodzajów trutek w kolejnych deratyzacjach.


Do 5 kwietnia br. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy:
1. na każde 100m2 pow. lokalu - 0,25 kg trutki,
2. jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki,
3. w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.


5 kwietnia br. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. - zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

W okresie do 15 kwietnia br. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb. W ostatnim dniu deratyzacji należy zebrać pozostałe resztki trutki oraz padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji.


Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji odszczurzania. W miejscach gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenia „UWAGA TRUTKA". W wypadku zatrucia należy taką osobę bezwzględnie i niezwłocznie skierować do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala.


Kontrolę wykonania zarządzenia będą przeprowadzać Strażnicy Miejscy. Wobec osób, które nie wykonają wynikających z niego obowiązków, zgodnie z art.117 kodeksu wykroczeń będą nakładane mandaty karne.