DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY

2018-07-26

W dniach 1-14 sierpnia br., zgodnie z ustalonymi harmonogramami wywozów odpadów, realizowane będzie zadanie mające na celu dezynfekcję pojemników na odpady. Pojazd odbierający śmieci w jednym cyklu pracy będzie opróżniać i myć pojemniki. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o wystawienie pojemników celem realizacji zaplanowanych działań.