DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ŚMIECI

2019-03-26

Od 25 marca br. firma odbierająca odpady komunalne rozpocznie dezynfekcję pojemników na śmieci. Dezynfekcja przeprowadzana będzie w dniach wynikających z przyjętego na 2019 rok harmonogramu wywozu odpadów, który zamieszczony jest tutaj. Zwracamy się zatem do mieszkańców domków jednorodzinnych, aby wystawiali swoje pojemniki w dniach i miejscach odbioru odpadów, wskazanych w w/w harmonogramie.

DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ŚMIECI