Meldunek


Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego
parter, pok. 111 (112)
tel. 32 332-60-22 (23)

Więcej informacji pod linkiem do systemu SEKAP.