Wakacje 2022 w Pyskowicach? Nie czas na nudę!


Bezpieczeństwo na wakacjach

Kolorowa ulotka - treść zgosna z informacją, zamieszczono logo: MSiT, MEiN, Polskiej Organizacji Turystycznej, MSWiA, Policji, MZ, CTW PTTK, WOPR

BEZPIECZNA WODA (ulotka)

Akcja informacyjno-edukacyjna

PAMIĘTAJ!

  • kąp się tylko w miejscach strzeżonych;
  • stosuj się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników wodnych,
  • nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób.

Europejski numer alarmowy - 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997

Więcej informacji na stronie (link) www.gov.pl/sport

Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcję ,,BEZPIECZNE WAKACJE 2022”

Lp. Instytucja

Dane teleadresowe
nr telefonu, adres e-mail

1. Śląski Oddział Straży Granicznej tel. 32 414 40 00
slosg@strazgraniczna.pl
2. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach tel. 32 351 23 16
hdim.wsse.katowice@sanepid.gov.pl
3. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tel. 47 851 11 33
ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
4. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach el. 47 851 16 12
tel. 47 851 16 34
prewencja@ka.policja.gov.pl
5. Kuratorium Oświaty w Katowicach tel. 32 606 30 22
kancelaria@kuratorium.katowice.pl
6. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach tel. 783 510 021
tel. 32 428 81 50
biuro@katowice.witd.gov.pl
7. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach tel. 32 621 56 18 straz@katowice.kwpsp.gov.pl
8. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 793 292 929
tel. 500 543 210
biuro@slaskiewopr.pl
9. Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tel. 33 812 37 86
biuro@wopr.bielsko.pl
10, Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tel. 32 774 08 37
turystyka@slaskie.pl
11. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach tel. 32 606 33 00
sekretariat@katowice.winb.gov.pl
12. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Jurajska tel. 34 315 20 00
biuro@goprjura.pl
13. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Grupa Beskidzka tel. 33 829 69 00
poczta@beskidy.gopr.pl
14. Śląska Izba Turystyki tel. 516 162 689
tel. 786 940 313 sit@sit.travel
15. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tel. 32 20 77 870
ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl
16. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego tel. 32 20 77 653
wzk@katowice.uw.gov.pl