Pyskowice dla przedsiębiorców


Atutem rozwojowym Pyskowic jest ich położenie komunikacyjne. Miasto leży przy trasach na Poznań, Opole i Częstochowę, w pobliżu autostrad A4 i A1. Posiada zwarty i dobrze rozwinięty układ drogowy, przez teren miasta przebiega również linia kolejowa. O atrakcyjności inwestycyjnej decyduje również przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, bliskość dużych aglomeracji miejskich oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W parze z dobrze rozwiniętym układem drogowym idzie brak barier infrastrukturalnych (m.in. dostępność do sieci energetycznej, gazowej, wodno - kanalizacyjnej dla inwestycji produkcyjno – usługowych, logistycznych czy budownictwa mieszkaniowego). Na obszarze Pyskowic działają aż cztery Strefy Aktywizacji Gospodarczej o łącznej powierzchni ok. 450 ha.

Pyskowice przyciągają inwestorów i są miejscem lokowania dużych przedsięwzięć gospodarczych. Nasze miasto wybrały m.in. dwa znaczące koncerny międzynarodowe. Swoje bazy magazynowo – logistyczne otwarły firmy DB Schenker oraz Rossmann. Do wiodących gałęzi gospodarki należą fabryki okien i drzwi, pozostające w rękach kapitału rodzimego. 

Strefy Aktywizacji Gospodarczej w Pyskowicach