Nieruchomości inwestycyjne

Na terenie Pyskowic funkcjonują cztery Strefy Aktywizacji Gospodarczej o łącznej powierzchni ponad 450 ha, skoncentrowanych w głównej mierze przy drodze krajowej 94 i wojewódzkiej 901.

Pyskowice są chętnie wybierane przez znaczących inwestorów. Swoje regionalne centrum dystrybucji – jedno z trzech w całej Polsce - ulokowała na naszym terenie firma Rossmann SDP sp. z o.o., działa terminal logistyczny Schenker, prężnie rozwijają się zakłady produkcyjne m.in. okien i drzwi.

Miasto posiada jeszcze wolne tereny inwestycyjne. Zwracają uwagę dogodnym położeniem komunikacyjnym oraz dostępem do sieci zasilających.

Aktualną ofertę stanowi nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 5 ha, położona przy DW 901 – ul.Poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianych wyżej centrów przeładunkowych. Nieruchomość składa się z trzech działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 644/26, 646/19 i i 648/19 o łącznej powierzchni 4,9576 ha. Podstawowe uzbrojenie znajduje się w ul. Poznańskiej.

Podstawowe przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa produkcyjna, magazyny i składy oraz usługi, a dopuszczalne - stacje paliw wraz z zapleczem technicznym ruchu komunikacyjnego; obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; trasy i urządzenia komunikacyjne oraz obsługi pojazdów (drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, garaże, place manewrowe, itp.); zieleń urządzona.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miasta Pyskowice - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój 331, 318, tel 32 332 60 70, 32 332 60 72.

Zainteresowanych zachęcamy również do śledzenia naszego serwisu internetowego – www.pyskowice.pl zakładka Nieruchomości/Sprzedaż nieruchomości gruntowych, gdzie już niedługo pojawią się szczegółowe warunki sprzedaży.

Poniżej ortofotomapa z zaznaczoną na kolor jansnoniebieski nieruchomością do zbycia.

Ortofotomapa rejonu ul.Poznańskiej z zaznaczonym terenem do sprzedaży
Mapa geodezyjna