Zakładanie działalności gospodarczej

Wszystkie niezbędne informacje na temat działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Wszelkich informacji udziala również Ilona Pazdej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Kontakt: 32 332 60 10, e-mail: i.pazdej@pyskowice.pl, pok. 313 (II piętro).