Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 


Wydział prowadzący sprawę: 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
II piętro, pok. 313
32 332-60-10
 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:

  • co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
  • co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych


Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).