Dzienny Dom Senior w Pyskowicach

ul. Cicha 1
44-120, Pyskowice
tel. (+48) 32 724 54 79
Poniedziałek—piątek: 7:30–15:30

Strona www: http://www.dds-pyskowice.pl/

Fanpage na Facebook'u: https://www.facebook.com/Dzienny-Dom-Senior-w-Pyskowicach-123846632348536 

Czeka 20 miejsc w Dziennym Domu "Senior+"
Ośrodek dla seniorów przy ul. Cichej 1 zapewnia możliwość 8 – godzinnego pobytu (od 7:30 do 15:30), dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne, pomoc zdrowotną, spotkania z kulturą (wyjście do kina, teatru itp.) i rozrywką, dostęp do mediów (prasa, telewizja, internet). W ramach wsparcia oferowane jest:

- polepszenie jakości codziennego funkcjonowania/zachowania jej na dotychczasowym poziomie Seniorów, mimo postępujących procesów obniżających samodzielność

- zaspokajanie podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych Seniorów

- osiąganie i utrzymywanie funkcjonowania na optymalnym (tj. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności seniorów.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!


Szczegółowe informacje udzielane są w DDS przy ul.Cichej 1, tel. 32 724 54 79 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu UM w Pyskowicach, tel. 32 332 60 04, 332 60 78.