Koperta życia

logotyp

W dniu 18.05.2017r. Rada Miejska w Pyskowicach na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego Józefa Rubina przyjęła Program Koperta Życia w Pyskowicach skierowany do mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 60 lat.

Celem Programu jest uświadomienie mieszkańcom Pyskowic znaczenia posiadania dokładnych informacji na temat swojego stanu zdrowia, które mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Koperta Życia to pakiet składający się z:
- karty informacyjnej, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia,
- plastikowej koperty,
- naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki z napisem "Tu jest Koperta życia".

Kopertę Życia wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – łatwe jest do znalezienia.

Koperta Życia przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

Mieszkańcy Pyskowic, którzy ukończyli 60 lat mogą nieodpłatnie odbierać Koperty Życia w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w Wydziale Spraw Społecznych i Sportu (parter) przy ul. Strzelców Bytomskich 3 tel. 32 332 60 04 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Strzelców Bytomskich 3 tel. 32 332 23 55.

Koperta Życia zostanie wydana po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek osoby uprawnionej oraz podpisaniem odbioru. Osoby samotne, które mają trudności w poruszaniu się mogą zgłosić telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej potrzebę dostarczenia Koperty Życia do miejsca zamieszkania. W tym przypadku Koperta Życia zostanie dostarczona przez pracownika socjalnego.

Warto dodać, że jeżeli ktoś nie będzie mógł takiej koperty odebrać, bądź nie spełnia kryteriów dot. jej otrzymania, można wykonać ją samemu w domu lub z pomocą bliskich osób. Na stronie dostępny jest formularz oraz naklejka, które rozdajemy w kopertach. Można je wydrukować, wypisać i tak stworzony pakiet umieścić w lodówce.

WAŻNE:
Karta informacyjna może być wypełniona i podpisana przez osobę zainteresowaną lub lekarza i powinna być aktualizowana w zależności od zmieniającej się sytuacji zdrowotnej. Osoba wypełniająca kartę informacyjną bierze pełną odpowiedzialność za informacje podane w karcie informacyjnej.